Xarxes Informàtiques
La base de tot projecte de procesament de dades

Som Tècnics en Xarxes Informàtiques, especialistes que recolzem la perspectiva del maquinari.
Alquimatic és en qui podrà recolzar-se per a la implementació de sistemes en els quals es requereix d'infraestructura de xarxes i administració d'aquests recursos així com control d'accés als sistemes.

Gestionem la teva xarxa en aquests ambits:


 • Xarxes locals (LAN)
 • Commutadors (switches) i Hubs
 • Xassís i Mòduls (switches)
 • Transceptores
 • Acc. commutadors (switches)
 • Gateways gamma baixa
 • Routers i Bridges
 • Accessoris routers
 • Adaptadors de xarxa
 • Convertidors de mig
 • Mòdems
 • Telefonia IP
 • Programari per a telefonia IP
 • Accessoris telefonia IP
 • Xarxes sense fils (WLAN)
 • Punts d'accés/Repetidors
 • Passarel·les i Gateways
 • Adaptadors WLAN
 • Controladors WLAN
 • Accessoris WLAN
 • Programari per WLAN
 • Powerline
 • Cables de xarxa
 • Cables de coure
 • Cables de fibra
 • Cables i Accessoris
 • Emmagatzematge en xarxa
 • Emmagatzematge DAS
 • Arrays de discos
 • Emmagatzematge NAS
 • Emmagatzematge SANT
 • Backup
 • Unitats de cinta
 • Cabines i Racks
 • Armaris i Cabines
 • Seguretat per a xarxes
 • Autenticació
 • Certificació de Xarxes (Fluke Networks)

TREBALLS REALITZATS